SM-keskimatka B (29/06/2019) SM-keskimatka B (29/06/2019)