SM-keskimatka H21K1 (29/06/2019) SM-keskimatka H21K1 (29/06/2019)